เปลวไฟ ไฟ ภาษาญี่ปุ่น

火 แปลว่า
(火 อ่านว่า ひ[hi])

เปลวไฟ ไฟ ภาษาญี่ปุ่น
การจุดเชื้อเพลิง การจุดไฟ ภาษาญี่ปุ่น 点
วันอังคาร ภาษาญี่ปุ่น
ไฟไหม้ ภาษาญี่ปุ่น
วันอังคาร ภาษาญี่ปุ่น 曜日
ระเบิดขวด ภาษาญี่ปุ่น 炎瓶
เงาจากแสงไฟ แสงไฟ ภาษาญี่ปุ่น
อัคคีภัย ภาษาญี่ปุ่น
การติดไฟ การเกิดไฟ ภาษาญี่ปุ่น 発
ภูเขาไฟ ภาษาญี่ปุ่น
ดาวอังคาร ภาษาญี่ปุ่น
ไฟป่า ภาษาญี่ปุ่น 山
การดับไฟ ภาษาญี่ปุ่น 消
เพลิงที่ไหม้ลุกลามใหญ่โต อัคคีภัยครั้งใหญ่ ภาษาญี่ปุ่น 大
ดอกไม้ไฟ ภาษาญี่ปุ่น 花
วางเพลิง ภาษาญี่ปุ่น 放
มนุษย์ดาวอังคาร ภาษาญี่ปุ่น 星人
ดินปืน ภาษาญี่ปุ่น
การเป็นตัวต้นเพลิง การเกิดเพลิงไหม้ ภาษาญี่ปุ่น 出
ลูกไฟวิญญาณ ลูกไฟ ภาษาญี่ปุ่น の玉
การระดมยิ่ง(ด้วยปืนใหญ่) ไฟที่ใช้จุดยิงปืนใหญ่ ภาษาญี่ปุ่น 砲
ฉุกเฉิน เร่งด่วน ภาษาญี่ปุ่น
การเผาศพ ภาษาญี่ปุ่น
พลังความร้อน ภาษาญี่ปุ่น
ภูเขาไฟสงบ ภาษาญี่ปุ่น 休

ตัวอย่างประโยค 火 ภาษาญี่ปุ่น

が…
その消しに追われているんだ 知ったことか
家で遊びしちゃだめよ
肌の20%程度が 2度3度の傷です
なんてキンタマ曜日!
杖を使って 赤い花を空に打ち上げればよい
すまない
を貸して下さい
をおこそうとして…
そしてついに真のキラと目された 口を追い詰めるに至ったのです
しかし口は真犯人ではなかった
口がキラ… 最悪
口卿介 この間 接待した時以来
それで口を信用させる
ヨツバの口だ クソッ
海砂を口さんの家に 連れ込む魂胆かもしれないし
と いうわけで 口がキラです
口 まずい テレビを見ろ さくらTVだ
口確認 所持品はバッグのみ
モニター1を口の車内へ
冷静だな 口は
まずいわね 口が白バイに捕まった
全画面 口の車内に
こら! 口が 白バイを振り切って逃走
皆さん 口をこれ以上動かすのは危険だと考え 確保に移ります

ใส่ความเห็น