เป็นปกติ ไว้วางใจได้ มั่นคง ภาษาญี่ปุ่น

確か แปลว่า
(確か อ่านว่า たしか[tashika])

เป็นปกติ ไว้วางใจได้ มั่นคง ภาษาญี่ปุ่น 確か
ไม่ผิดแน่ อย่างแน่นอน ภาษาญี่ปุ่น 確か
ทำให้แน่ใจ ภาษาญี่ปุ่น 確かめる
ไม่แน่ชัด ไม่กระจ่าง คลุมเครือ ภาษาญี่ปุ่น 不確か
กรุณาตรวจดูด้วย ภาษาญี่ปุ่น お確かめください

ตัวอย่างประโยค 確か ภาษาญี่ปุ่น

本当か確かめてみましょう
死人は確かに出たもの
もう一度だと?気は確かか? しっ!
確かに僕は 随一の技術者だ
でも 確かに… なぁ?
僕が エラさんを どれだけ好きか 確かめられたよ
モー・・・・確かモー・・・・
確かに カール
確かだな
気は確か?キャンプがイルカを 隠しているなんてあり得ないわ
確かに手すりには血が付いているがね
確かに閉まっていました
確かに. . .
確かですか カン課長?
確かに死喰い人の勧誘がしつこくてな
確かにのう
確かに違う
確かに呪いです
確かだよ なぜ?
確か
確かに怒ってるわね
この場所には確かに 魔法の痕跡がある
校長 確かにこれが 偶然のなせる業とは思えません
確かめただけだ
確かに―

ใส่ความเห็น