การกลับไปสู่สถานภาพเดิม ภาษาญี่ปุ่น

復帰
(復帰 อ่านว่า ふっき[fukki])

การกลับไปสู่สถานภาพเดิม ภาษาญี่ปุ่น 復帰
การกลับไปใช้ชีวิตในสังคมอีกครั้ง ภาษาญี่ปุ่น 社会復帰

ตัวอย่างประโยค 復帰 ภาษาญี่ปุ่น

復帰したい
復帰したのか
会社 の社長として 復帰する気?
社長に復帰って・・・
ミサミサを復帰させる大作戦
…ラミラス捜査官 現役復帰だな
彼らのうちの65パーセントは 戦線に復帰させてもらいたい
復帰 喜ばしい限りです
つまり ウーズマカッパは復帰
悪と闘うことが社会復帰する チャンスです
復帰を歓迎する 007

ใส่ความเห็น