การสำรวจความคิดเห็น การลงคะแนน การโหวต ภาษาญี่ปุ่น

投票
(投票 อ่านว่า とうひょう[tō hyō])

การสำรวจความคิดเห็น การลงคะแนน การโหวต ภาษาญี่ปุ่น 投票
โหวต ภาษาญี่ปุ่น 投票する

ตัวอย่างประโยค 投票 ภาษาญี่ปุ่น

ミサミサが エイティーンの 読者人気投票で1位になりました
選挙で首相に投票を?
投票の時は 私達が大事と思う事や—
オレが投票した人物だ
彼らと食事するたびに 私たちは人気投票をして―
全員が好きに投票するとすれば
不合理な投票をさせようとする 時には 本人の利益に反してまで
あなたには 投票しなかった
投票するまでもない
結果について投票
皆さん 投票
投票での負けは

ใส่ความเห็น