จอด พำนัก ภาษาญี่ปุ่น


(駐 อ่านว่า ちゅう[chi ~yuu])

จอด พำนัก ภาษาญี่ปุ่น
จอดรถ ภาษาญี่ปุ่น
ที่จอดรถ ภาษาญี่ปุ่น 車場
การตั้งค่ายชั่วคราว(ของทหาร) ภาษาญี่ปุ่น
กองทหารรักษาการณ์ ภาษาญี่ปุ่น 屯地
การประจำการในต่างถิ่น(ของทหาร) ภาษาญี่ปุ่น
การไปประจำอยู่ต่างถิ่น การอาศัยอยู่ต่างแดน ภาษาญี่ปุ่น
จอดรถ ภาษาญี่ปุ่น 車する
การไปตั้งฐานทัพในต่างประเทศ ภาษาญี่ปุ่น 進
ห้ามจอด ภาษาญี่ปุ่น

ตัวอย่างประโยค 駐 ภาษาญี่ปุ่น

そうだ ハリスの車場だ
パパが働いてた車場の カメラ映像がたまたま見られたわけ?
父親も車場で亡くなった あの子は孤児に
車場の仕事か
車は車場だ ほら鍵だ
ヤツは車場に居る
屯地までです
ここは障害者用の 車スペースです!
地域にMOEを留させ 水 食料 薬品などを送ろう
”被害を受けた留地を 訪問して…”
部隊 発見
ロシアの平和維持軍の 屯地は
平和維持軍の屯地へ 出発だ
屯地を出て左へ 橋にでたら
裏の車場だ 早く取ってこい
ワシントンの日本大使館に 2年間 在しました
在武官としてです
そうなれば 今後多年に亘り100万人の アメリカ軍人の留が必要となるだろう
{\c&Hff8080&}僕は昏睡状態で 地下の車場にいる
我々と一緒に? 屯地までです
何で森の中に車するの?
車場がある この角に来るのが 10時7分
アフガン国境のパキスタン陸軍屯地
この屯地の準備は夕方までに 必ずやってくれ
記者が到着するまで、捕まえておけ。 車を車するように言え。

ใส่ความเห็น