เส้นเลือด เส้นเอ็น กล้ามเนื้อ ภาษาญี่ปุ่น


(筋 อ่านว่า すじ[suji])

เส้นเลือด เส้นเอ็น กล้ามเนื้อ ภาษาญี่ปุ่น
กล้ามเนื้อ ภาษาญี่ปุ่น
สายเลือด ภาษาญี่ปุ่น 血
กล้ามเนื้อหัวใจ ภาษาญี่ปุ่น 心
โครงงาน โครงเรื่อง เค้าโครง ภาษาญี่ปุ่น 書き
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภาษาญี่ปุ่น 鉄
กล้ามเนื้อหน้าท้อง ภาษาญี่ปุ่น 腹
ความคล้องจองกันอย่างมีเหตุผล เส้นทาง ภาษาญี่ปุ่น 道

ตัวอย่างประโยค 筋 ภาษาญี่ปุ่น

何から何まで 力に ものを言わせて片付ける気か?
この 力バカ… げっ!!
貴様に言われる合いはない。
弱虫 肉頭
売れ
“情報によれば 今のターゲットは―”
だ!
を曲げることは出来ませぬ。
肺動脈性貧血を引き起こす心症の 兆候がみられます
肉が弱くて機能しないのです
ですが心は確実に 疲労しています
これってが通ってる?
腕を切るのは ジェダイのじゃないです
ジェダイのじゃない
後で肉に 痛みが走るだろう
を絶った
信頼すべきからの情報では 総司令部はすでに
任意だが必須のトレだ
舞台裏だ ここでトレする
でも今は どのトレも 練習もサボるな
あと 肉や 上腕がつくって
それは全ての肉を麻痺させる
トレの目標ができて スタンプ押しも上達した
骨や肉を弱体化します
多分 売れの 自伝とか…

ใส่ความเห็น