ตู้เสื้อผ้า ภาษาญี่ปุ่น

ワードローブ แปลว่า
(ワードローブ อ่านว่า わーどろーぶ[wa ̄ doro ̄ bu])

ตู้เสื้อผ้า ภาษาญี่ปุ่น ワードローブ

ตัวอย่างประโยค ワードローブ ภาษาญี่ปุ่น

僕がワードローブを開けると ボガートがウワァーっと出てくるね

ใส่ความเห็น