พลังแขน กำลังแขน ภาษาญี่ปุ่น

腕力 แปลว่า
(腕力 อ่านว่า わんりょく[wanri ~yoku])

พลังแขน กำลังแขน ภาษาญี่ปุ่น 腕力

ตัวอย่างประโยค 腕力 ภาษาญี่ปุ่น

腕力自慢の男じゃないか

ใส่ความเห็น