ท่วมท้น เยอะแยะ เต็มไปหมด ภาษาญี่ปุ่น

わんさ แปลว่า
(わんさ อ่านว่า わんさ[wansa])

ท่วมท้น เยอะแยะ เต็มไปหมด ภาษาญี่ปุ่น わんさ

ตัวอย่างประโยค わんさ ภาษาญี่ปุ่น

いや 構わんさ

ใส่ความเห็น