ลามปาม หยอกล้อหรือเล่นตลกแรงเกินไป ภาษาญี่ปุ่น

悪ふざけ แปลว่า
(悪ふざけ อ่านว่า わるふざけ[waru fuzake])

ลามปาม หยอกล้อหรือเล่นตลกแรงเกินไป ภาษาญี่ปุ่น 悪ふざけ

ตัวอย่างประโยค 悪ふざけ ภาษาญี่ปุ่น

その悪ふざけはやめろ すみません

ใส่ความเห็น