การออกอุบายหลอกลวงคน วางแผนร้าย กลอุบาย ภาษาญี่ปุ่น

悪巧み แปลว่า
(悪巧み อ่านว่า わるだくみ[waruda Kumi])

การออกอุบายหลอกลวงคน วางแผนร้าย กลอุบาย ภาษาญี่ปุ่น 悪巧み

ตัวอย่างประโยค 悪巧み ภาษาญี่ปุ่น

悪巧みはよせ この魚は騙せない

ใส่ความเห็น