คิดเงินเพิ่มจากราคาหรืออัตราที่กำหนดไว้ ภาษาญี่ปุ่น

割増 แปลว่า
(割増 อ่านว่า わりまし[warimashi])

คิดเงินเพิ่มจากราคาหรืออัตราที่กำหนดไว้ ภาษาญี่ปุ่น 割増

ตัวอย่างประโยค 割増 ภาษาญี่ปุ่น

車はキヅ付いちゃったし 割増金ぐらいはあってもいいでしょうね

ใส่ความเห็น