จัดว่า นับว่า ค่อนข้าง ภาษาญี่ปุ่น

割と แปลว่า
(割と อ่านว่า わりと[wari to])

จัดว่า นับว่า ค่อนข้าง ภาษาญี่ปุ่น 割と

ตัวอย่างประโยค 割と ภาษาญี่ปุ่น

陛下の役割とは どの様なものでしょう?

ใส่ความเห็น