จัดสรรปันส่วน แบ่งให้ แบ่ง(งาน) ภาษาญี่ปุ่น

割り当てる แปลว่า
(割り当てる อ่านว่า わりあてる[wariateru])

จัดสรรปันส่วน แบ่งให้ แบ่ง(งาน) ภาษาญี่ปุ่น 割り当てる

ตัวอย่างประโยค 割り当てる ภาษาญี่ปุ่น

どう割り当てるのかは マーケティング担当者が決める

ใส่ความเห็น