การกำหนดโควต้า ภาษาญี่ปุ่น

割り当て แปลว่า
(割り当て อ่านว่า わりあて[wariate])

การกำหนดโควต้า ภาษาญี่ปุ่น 割り当て
จัดสรรปันส่วน แบ่งให้ แบ่ง(งาน) ภาษาญี่ปุ่น 割り当て

ตัวอย่างประโยค 割り当て ภาษาญี่ปุ่น

どう割り当てるのかは マーケティング担当者が決める

ใส่ความเห็น