ตะโกนเสียงดัง ภาษาญี่ปุ่น

喚く แปลว่า
(喚く อ่านว่า わめく[wameku])

ตะโกนเสียงดัง ภาษาญี่ปุ่น 喚く

ตัวอย่างประโยค 喚く ภาษาญี่ปุ่น

軍は国境の ハンガリーのタンクを喚く

ใส่ความเห็น