ขออภัย ขอโทษ ภาษาญี่ปุ่น

詫びる แปลว่า
(詫びる อ่านว่า わびる[wabiru])

ขออภัย ขอโทษ ภาษาญี่ปุ่น 詫びる

ตัวอย่างประโยค 詫びる ภาษาญี่ปุ่น

いや… 何も 忠勝殿が詫びることなど…。

ใส่ความเห็น