วัตต์(หน่วยไฟฟ้า) จู่ๆ ครู่หนึ่ง ภาษาญี่ปุ่น

わっと แปลว่า
(わっと อ่านว่า わっと[watto])

วัตต์(หน่วยไฟฟ้า) จู่ๆ ครู่หนึ่ง ภาษาญี่ปุ่น わっと

ตัวอย่างประโยค わっと ภาษาญี่ปุ่น

話は まだ終わっとらん!

ใส่ความเห็น