ทุกข์ทรมานจากโรค เจ็บป่วย ภาษาญี่ปุ่น

患う แปลว่า
(患う อ่านว่า わずらう[wazurau])

ทุกข์ทรมานจากโรค เจ็บป่วย ภาษาญี่ปุ่น 患う

ตัวอย่างประโยค 患う ภาษาญี่ปุ่น

いったい何の病を 患うておるのだ?

ใส่ความเห็น