เด็กที่พ่อแม่ตายจากไป ของที่ให้ไว้ดูต่างหน้า ภาษาญี่ปุ่น

忘れ形見 แปลว่า
(忘れ形見 อ่านว่า わすれがたみ[wasuregata mi])

เด็กที่พ่อแม่ตายจากไป ของที่ให้ไว้ดูต่างหน้า ภาษาญี่ปุ่น 忘れ形見

ตัวอย่างประโยค 忘れ形見 ภาษาญี่ปุ่น

< この家康の忘れ形見は 五郎太丸と名づけられた>

ใส่ความเห็น