คืนดี ปรองดอง กลมเกลียว ภาษาญี่ปุ่น

和する แปลว่า
(和する อ่านว่า わする[wa suru])

คืนดี ปรองดอง กลมเกลียว ภาษาญี่ปุ่น 和する

ตัวอย่างประโยค 和する ภาษาญี่ปุ่น

彼の痛みを緩和することは できなかった

ใส่ความเห็น