การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน ภาษาญี่ปุ่น

分け隔て แปลว่า
(分け隔て อ่านว่า わけへだて[wake hedate])

การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน ภาษาญี่ปุ่น 分け隔て

ตัวอย่างประโยค 分け隔て ภาษาญี่ปุ่น

人々が分け隔てなく

ใส่ความเห็น