โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาษาญี่ปุ่น

分けても แปลว่า
(分けても อ่านว่า わけても[waketemo])

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาษาญี่ปุ่น 分けても

ตัวอย่างประโยค 分けても ภาษาญี่ปุ่น

ここでスウェーデンと引き分けても 決勝へ残るのは難しいですから

ใส่ความเห็น