ใจเต้นตุบตับๆ ตื่นเต้นด้วยความดีใจที่จะ… ภาษาญี่ปุ่น

わくわく แปลว่า
(わくわく อ่านว่า わくわく[wakuwaku])

ใจเต้นตุบตับๆ ตื่นเต้นด้วยความดีใจที่จะ… ภาษาญี่ปุ่น わくわく

ตัวอย่างประโยค わくわく ภาษาญี่ปุ่น

新しくて わくわくするし

ใส่ความเห็น