การวางเค้าโครง โครงร่าง เค้าโครง ภาษาญี่ปุ่น

枠組 แปลว่า
(枠組 อ่านว่า わくぐみ[waku gumi])

การวางเค้าโครง โครงร่าง เค้าโครง ภาษาญี่ปุ่น 枠組

ตัวอย่างประโยค 枠組 ภาษาญี่ปุ่น

ニューディールからの 規制の枠組みが生きていたからです

ใส่ความเห็น