การมองไปทางอื่น ภาษาญี่ปุ่น

脇目 แปลว่า
(脇目 อ่านว่า わきめ[waki-me])

การมองไปทางอื่น ภาษาญี่ปุ่น 脇目

ตัวอย่างประโยค 脇目 ภาษาญี่ปุ่น

脇目も振らずあの娘の元へ...

ใส่ความเห็น