ออกนอกเรื่อง ทางแยกจากทางสายหลัก ภาษาญี่ปุ่น

脇道 แปลว่า
(脇道 อ่านว่า わきみち[waki-michi])

ออกนอกเรื่อง ทางแยกจากทางสายหลัก ภาษาญี่ปุ่น 脇道

ตัวอย่างประโยค 脇道 ภาษาญี่ปุ่น

脇道を渡ろうとしていたんだろう

ใส่ความเห็น