น้ำที่ปุดขึ้นจากตาน้ำ ภาษาญี่ปุ่น

湧き水 แปลว่า
(湧き水 อ่านว่า わきみず[waki mizu])

น้ำที่ปุดขึ้นจากตาน้ำ ภาษาญี่ปุ่น 湧き水

ตัวอย่างประโยค 湧き水 ภาษาญี่ปุ่น

湧き水を飲んだら腹痛が

ใส่ความเห็น