ลูกที่เกิดกับเมียน้อย สีข้าง ท้องด้านข้าง ภาษาญี่ปุ่น

脇腹 แปลว่า
(脇腹 อ่านว่า わきばら[waki bara])

ลูกที่เกิดกับเมียน้อย สีข้าง ท้องด้านข้าง ภาษาญี่ปุ่น 脇腹

ตัวอย่างประโยค 脇腹 ภาษาญี่ปุ่น

脇腹を痛めちまった ダンスでな

ใส่ความเห็น