คนหนุ่มสาว(ในวงการนั้นๆ) ภาษาญี่ปุ่น

若手 แปลว่า
(若手 อ่านว่า わかて[wakate])

คนหนุ่มสาว(ในวงการนั้นๆ) ภาษาญี่ปุ่น 若手

ตัวอย่างประโยค 若手 ภาษาญี่ปุ่น

ジョンソンの若手の居場所を 知らせた奴に会わせてほしい

ใส่ความเห็น