แบ่งสันปันส่วน แบ่งแยก แบ่ง ภาษาญี่ปุ่น

分かつ แปลว่า
(分かつ อ่านว่า わかつ[wakatsu])

แบ่งสันปันส่วน แบ่งแยก แบ่ง ภาษาญี่ปุ่น 分かつ

ตัวอย่างประโยค 分かつ ภาษาญี่ปุ่น

死が分かつ日まで

ใส่ความเห็น