ทำให้หลงใหล ต้มให้เดือด ต้มให้ร้อน ภาษาญี่ปุ่น

沸かす แปลว่า
(沸かす อ่านว่า わかす[wakasu])

ทำให้หลงใหล ต้มให้เดือด ต้มให้ร้อน ภาษาญี่ปุ่น 沸かす

ตัวอย่างประโยค 沸かす ภาษาญี่ปุ่น

お茶のためお湯を沸かすわね

ใส่ความเห็น