ที่ปัดน้ำฝน ภาษาญี่ปุ่น

ワイパー แปลว่า
(ワイパー อ่านว่า わいぱー[wai pa ̄])

ที่ปัดน้ำฝน ภาษาญี่ปุ่น ワイパー

ตัวอย่างประโยค ワイパー ภาษาญี่ปุ่น

ワイパーつけて

ใส่ความเห็น