โรเลอร์สเก๊ต ภาษาญี่ปุ่น

ローラースケート แปลว่า
(ローラースケート อ่านว่า ろーらーすけーと[ro ̄-ra ̄ suke ̄ to])

โรเลอร์สเก๊ต ภาษาญี่ปุ่น ローラースケート

ตัวอย่างประโยค ローラースケート ภาษาญี่ปุ่น

リンカーンに行くのは ローラースケート博物館見物か?

ใส่ความเห็น