ลูกกลิ้ง ภาษาญี่ปุ่น

ローラー แปลว่า
(ローラー อ่านว่า ろーらー[ro ̄-ra ̄])

ลูกกลิ้ง ภาษาญี่ปุ่น ローラー
โรเลอร์สเก๊ต ภาษาญี่ปุ่น ローラースケート

ตัวอย่างประโยค ローラー ภาษาญี่ปุ่น

リンカーンに行くのは ローラースケート博物館見物か?

ใส่ความเห็น