การแสดงครั้งแรก ภาษาญี่ปุ่น

ロードショー แปลว่า
(ロードショー อ่านว่า ろーどしょー[ro ̄dosho ̄])

การแสดงครั้งแรก ภาษาญี่ปุ่น ロードショー

ตัวอย่างประโยค ロードショー ภาษาญี่ปุ่น

今夜は 「金曜特別ロードショー」と題して

ใส่ความเห็น