อย่างมีเหตุผล ภาษาญี่ปุ่น

論理的 แปลว่า
(論理的 อ่านว่า ろんりてき[ro nrite ki])

อย่างมีเหตุผล ภาษาญี่ปุ่น 論理的

ตัวอย่างประโยค 論理的 ภาษาญี่ปุ่น

聞けば聞くほど 論理的に納得できる

ใส่ความเห็น