การลบล้าง(ทฤษฎี) ภาษาญี่ปุ่น

論破 แปลว่า
(論破 อ่านว่า ろんぱ[ronpa])

การลบล้าง(ทฤษฎี) ภาษาญี่ปุ่น 論破

ตัวอย่างประโยค 論破 ภาษาญี่ปุ่น

死後の世界の 証拠を論破するのだ

ใส่ความเห็น