ประเด็นปัญหา ภาษาญี่ปุ่น

論点 แปลว่า
(論点 อ่านว่า ろんてん[ro n ten])

ประเด็นปัญหา ภาษาญี่ปุ่น 論点

ตัวอย่างประโยค 論点 ภาษาญี่ปุ่น

その論点は非常に単純です 依頼者にPIDが有ったかどうかです

ใส่ความเห็น