การโต้เถียง การพิพาท ภาษาญี่ปุ่น

論争 แปลว่า
(論争 อ่านว่า ろんそう[ro n sō])

การโต้เถียง การพิพาท ภาษาญี่ปุ่น 論争

ตัวอย่างประโยค 論争 ภาษาญี่ปุ่น

父親は、1966年に 学術論争から学会を追放されてる

ใส่ความเห็น