ข้างถนน ข้างทาง ริมถนน ภาษาญี่ปุ่น

路頭 แปลว่า
(路頭 อ่านว่า ろとう[rotō])

ข้างถนน ข้างทาง ริมถนน ภาษาญี่ปุ่น 路頭

ตัวอย่างประโยค 路頭 ภาษาญี่ปุ่น

じゃあ家を失って 路頭に迷えって言うのか?

ใส่ความเห็น