ลอจิก ความสมเหตุสมผล ตรรกวิทยา ภาษาญี่ปุ่น

ロジック แปลว่า
(ロジック อ่านว่า ろじっく[roji kku])

ลอจิก ความสมเหตุสมผล ตรรกวิทยา ภาษาญี่ปุ่น ロジック

ตัวอย่างประโยค ロジック ภาษาญี่ปุ่น

ロジックやプロセッサーは マシンごとに違うから―

ใส่ความเห็น