แม่เฒ่า ยายแก่ หญิงชรา ภาษาญี่ปุ่น

老婆 แปลว่า
(老婆 อ่านว่า ろうば[rōba])

แม่เฒ่า ยายแก่ หญิงชรา ภาษาญี่ปุ่น 老婆

ตัวอย่างประโยค 老婆 ภาษาญี่ปุ่น

心は老婆のようにしなび―

ใส่ความเห็น