ซามูไรพเนจร ภาษาญี่ปุ่น

浪人 แปลว่า
(浪人 อ่านว่า ろうにん[rō ni n])

ซามูไรพเนจร ภาษาญี่ปุ่น 浪人

ตัวอย่างประโยค 浪人 ภาษาญี่ปุ่น

浪人するのかしら? 悲しんでるわ

ใส่ความเห็น