ชั่วโมงการทำงาน ภาษาญี่ปุ่น

労働時間 แปลว่า
(労働時間 อ่านว่า ろうどうじかん[rō dōji kan])

ชั่วโมงการทำงาน ภาษาญี่ปุ่น 労働時間

ตัวอย่างประโยค 労働時間 ภาษาญี่ปุ่น

ですが保険は労働時間に基づくもので・・

ใส่ความเห็น