อาศัย(วิธีการหรืออุบาย) ดำเนิน(แผนการ) ภาษาญี่ปุ่น

弄する แปลว่า
(弄する อ่านว่า ろうする[rōsuru])

อาศัย(วิธีการหรืออุบาย) ดำเนิน(แผนการ) ภาษาญี่ปุ่น 弄する

ตัวอย่างประโยค 弄する ภาษาญี่ปุ่น

あらゆる人々を翻弄する 孤高の殺人者

ใส่ความเห็น