คนหูหนวก ภาษาญี่ปุ่น

聾者 แปลว่า
(聾者 อ่านว่า ろうしゃ[rō sha])

คนหูหนวก ภาษาญี่ปุ่น 聾者

ตัวอย่างประโยค 聾者 ภาษาญี่ปุ่น

聾者にとっては踊りは奇妙なものだぞ? お忘れ無く、スーザン

ใส่ความเห็น