นายจ้างกับลูกจ้าง นายจ้างและผู้ใช้แรงงาน ภาษาญี่ปุ่น

労使 แปลว่า
(労使 อ่านว่า ろうし[rōshi])

นายจ้างกับลูกจ้าง นายจ้างและผู้ใช้แรงงาน ภาษาญี่ปุ่น 労使

ตัวอย่างประโยค 労使 ภาษาญี่ปุ่น

労使関係の正義と平衡を取り戻す事

ใส่ความเห็น