เมื่อเข้าสู่วัยชรา ในวัยชรา ภาษาญี่ปุ่น

老後 แปลว่า
(老後 อ่านว่า ろうご[rō go])

เมื่อเข้าสู่วัยชรา ในวัยชรา ภาษาญี่ปุ่น 老後

ตัวอย่างประโยค 老後 ภาษาญี่ปุ่น

関屋貞三郎 一切訴追される事なく 平穏に老後を過ごした

ใส่ความเห็น