อายุมากขึ้น แก่ตัว แก่ลง ภาษาญี่ปุ่น

老化 แปลว่า
(老化 อ่านว่า ろうか[rō ka])

อายุมากขึ้น แก่ตัว แก่ลง ภาษาญี่ปุ่น 老化

ตัวอย่างประโยค 老化 ภาษาญี่ปุ่น

老化してるみたい

ใส่ความเห็น